Diario Bernabéu

Encuentra toda la información nacional e internacional sobre españa. Selecciona los temas sobre los que quieres saber más

ZUS: Jaka podstawa składki zdrowotnej za styczeń 2022 na działalności gospodarczej?

Wielkimi krokami zbliża się nowy termin zapłaty składek ZUS za styczeń 2022 roku. Przedsiębiorcy nadal jednak mają wątpliwości, jaką podstawę wymiaru składki zdrowotnej zastosować przy wyliczaniu wysokości zdrowotnej za styczeń. ZUS wyjaśnia, jaka podstawa wymiaru będzie prawidłowa.

» Luty 2022. Dłuższy termin na zapłatę ZUS, czas na ZUS DRA

Do 21 lutego 2022 roku przedsiębiorcy zobowiązani będą do zapłaty składek ZUS za styczeń 2022 roku. Niektórzy z nich w miesiącu lutym po raz pierwszy zmierzą się z wyliczaniem składki zdrowotnej w świetle nowych zasad. Jaką podstawę składki zdrowotnej zastosować w przypadku działalności gospodarczej? Wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: persiana

Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. Jaka podstawa wymiaru?

Na swojej stronie internetowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia zasady ustalania składek zdrowotnych w 2022 roku w świetle nowych przepisów Polskiego Ładu. Na pytanie jednego z płatników ,,Jaka podstawa do zdrowotnej za styczeń na działalności gospodarczej?ZUS odpowiada, że:

,, Podstawa wymiaru dla osób prowadzących działalność gospodarczą za styczeń 2022 r. broma uzależniona od formy opodatkowania.

W przypadku osobopodatkowanych na zasadach ogólnych będzie a kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2021 r. włącznie z wypłatami z zysku, a zatem będzie a kwota 4.665,78 EUR.

W przypadku osób stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w styczniu 60 tys. zł a podstawa ta będzie wynosiła 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2021 r. włącznie z wypłatami z zysku, a zatem będzie a kwota 3.732,62 EUR.

W przypadku osób stosujących kartę podatkową będzie a kwota minimalnego wynagrodzenia, un zatem 3.010 EUR».

Podstawa składki zdrowotnej – przeciętne wynagrodzenie GUS

21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z czywartykum, 2021 wyniosło 6221,04 zł. Aktualnie podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz ryczałtu ewidencjonowanego. O wysokości składki zdrowotnej dla tej grupy przedsiębiorców piszemy w artykule ,, Składka zdrowotna za styczeń 2022 roku. Znamy nową podstawę wymiaru».

READ  ¿Crisis bancaria americana? Wall Street está cayendo bruscamente

Skladki ZUS społeczne i zdrowotne do 21 lutego

Przedsiębiorcy opłacający skladki ZUS społeczne i zdrowotne za styczeń 2022 roku muszą pamiętać o nowym terminie zapłaty składek. Nowe terminy obejmą prawie wszystkich płatników. Wyjątkiem będą jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, dla których termin pozostanie bez zmian – hacer 5. dnia następnego miesiąca. W przypadku pozostałych płatników składek, w myśl Polskiego Ładu ostateczny termin zapłaty ZUS będzie zależał od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:

  • termin do 15. dnia następnego miesiąca dotyczyć będzie płatników posiadający osobowość prawną (spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia),
  • termin do 20. dnia następnego miesiąca obejmować będzie pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz spółek osobowych.

Ponieważ 20 luty w 2022 roku przypada w niedzielę. Skladki ZUS za styczeń 2022 r. przedsiębiorcy zobowiązani będą zapłacić do 21 lutego.

/ na podstawie ZUS.pl

Składka zdrowotnaPolski ŁadZUS